Jde o specializaci v oblasti problematiky technického zařízení budov. Konkrétně vytápění a klimatizace. To zahrnuje potřebu úzké koordinace nejlépe s naší dodávkou průkazu energetické náročnosti budovy jejíž výsledky jsou podkladem a zpětně revizí pro tyto projekty. Tato specializace je v naší společnosti nejstarší společně s oborem v plynárenství.  Kromě návrhu běžných či alternativních zdrojů tepla pro vytápění a technologii je velký díl v této specializaci i v problematice hydraulického vyvážení soustav a pochopitelně v dnešní době naprosto neodmyslitelné měření a regulace.

Ovládáme obor technického zařízení budov ve specializaci zdravotně technická instalace. Řešíme vnitřní kanalizaci, vnitřní vodovod,  sanitární předměty a vnitřní plynovody ať domovní či průmyslové.

Reference a galerie


Kompletní vytápění, plynofikace a ZTI v nové hale Investor: STORY DESIGN a.s. Stupeň: DSP, DPS Investice: 0,5 mil. Kč Rok: 2012

Kompletní vytápění, plynofikace a ZTI v nové hale Investor: STORY DESIGN a.s. Stupeň: DSP, DPS Investice: 1,9 mi. Kč Rok: 2012

Kompletní vytápění, plynofikace a ZTI v nové hale Investor: STORY DESIGN a.s. Stupeň: DSP, DPS Investice: 2,7 mil. Kč Rok: 2011

Hlavním nástrojem pro odběr tepla je dvojice tepelných čerpadel voda/voda o tepelném výkonu každého 23 kW. Rekuperace tepla z odpadní vody. Technologie pro odběr tepla z odpadní vody byla po stránce výběru svých komponentů limitována nároky na odolnost vůči soli. Projekt dále na základě zadání investora řeší i výměny stávajících bazénových výměníků v souvislosti se […]

Hlavním nástrojem pro odběr tepla je tepelné čerpadlo voda/voda o tepelném výkonu 43 kW. Rekuperace tepla z odpadní vody. Další z realizovaných technologií pro odběr tepla z odpadní vody. Tentokrát v prostorách stavby oceněné jako "stavba roku 2011". Díky zánovnímu zařízení pro čištění bazénové vody a moderní technologii se projekt musel vyrovnat s faktem, že […]

Hlavním nástrojem pro odběr tepla je tepelné čerpadlo voda/voda o tepelném výkonu 43 kW. Rekuperace tepla z odpadní vody. Projektová dokumentace byla vypracována za účelem dosažení energetických úspor při provozu plaveckého bazénu ve Svitavách. Zároveň je zpracována do podoby k předložení žádosti investora o poskytnutí finanční podpory na realizaci záměru, tj. možnost využití některých dotačních […]

Tradiční konvekční vytápění otopnými tělesy a pohledovými lavicemi s tepelným čerpadlem země/voda jako alterantivním zdrojem tepla o výkonu 43 kW. Zemní kolektory v délce 1,2 km Investor: Občanské sdružení Sportovní klub Véska Stupeň: DPS Investice: 2,3 mil. Kč Rok: 2011

Instalace dvou tepelných čerpadel vzduch/voda, každé o výkonu 31 kW. Investor: Občanské sdružení Sportovní klub Véska Stupeň: DPS Investice: 2,7 mil. Kč Rok: 2011

Instalace tepelného čerpadla země/voda 9,7 kW , 2 zemní vrty 162 m, pro vytápění a ohřev TV Investor: Chudoba Drahoslav Stupeň: DSP, DPS Investice: 0,4 mil. Kč Rok: 2011

Decentralizace vytápění , instalace 20 plynových ohřívačů vzduchu výkon 519 kW, 6 plynových závěsných kotlů 267,2 kW, 2 lokálních plyn. topidel 10,8 kW Investor: Strojtex a.s. Dvůr Králové n.Lab. Stupeň: DPS Investice: 10,6 mil. Kč Rok: 2011

Instalace tří VZT jednotek se zpětným získáváním tepla. Účinnost výměníků ZZT 75%. Návrh nového systému měření a regulace. Investor: Město Vysoké Mýto Stupeň: DSP, DPS Investice: 2,7 mil. Kč Rok: 2011

Stavební úpravy objektu autodílen. Instalace kotle na LTO o výkonu 51 kW. Investor: JN Trans s.r.o. Stupeň: DPS Investice: 0,6 mil. Kč Rok: 2011

Vytápění RD podlahovým topením pomocí tepelného čerpadla 13,1 kW a plynového kondenzačního kotle 19 kW, zdravotně technické instalace, klimatizace přímé chlazení 10kW Investor: KIP s.r.o. Stupeň: DSP, DPS Investice: 1,8 mil. Kč Rok: 2011

Instalace dvojice plynových tepelných čerpadel po 38 kW a plynového kondenzačního kotle o výkonu 33 kW. Investor: Dabona s.r.o. Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP Investice: 1,7 mil. Kč Rok: 2011

Instalace plynového tepelného čerpadla o výkonu 38 kW. Investor: Dabona s.r.o. Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP Investice: 1,2 mil. Kč Rok: 2011  

Vytápění kulturního domu pomocí 2 TČ vzduch /voda instal. výk. 29 kW, kombinace vytápění otopnými tělesy a podlahové vytápění Investor: Obec Čistá Stupeň: DPS Investice: 1,4 mil. Kč Rok: 2011

Instalace plynového tepelného čerpadla o výkonu 38 kW a plynového kondenzačního kotle 45 kW. Investor: Dabona s.r.o. Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP Investice: 1,1 mil. Kč Rok: 2011

Regulace sedmi topných větví na základě vnitřních teplot a provozních stavů. Hydraulické vyvážení jednotlivých větví. Instalovaný výkon PS 800 kW. Investor: Statutární město Pardubice Stupeň: DPS Investice: 0,5 mil. Kč Rok: 2011

Nové rozmístění otopných těles na základě změny dispozice objektu včetně úprav rozvodů. Investor: Qanto CZ s.r.o. Stupeň: DPS Investice: 0,2 mil. Kč Rok: 2011

Výměna dvou plynových kotlů za kondenzační a nízkoteplotní kotle celkového výkonu 1,2 MW s nezbytnými úpravami ve strojové části kotelny II. Kategorie a hydraulického vyvážení vytápěného sídliště Investor: Správa budov Choceň Stupeň: DPS Investice: 5,1 mil. Kč Rok: 2011

Instalace dvojice tepelných čerpadel po 38 kW a dvojice kondenzačních kotlů po 35 kW Investor: Město Vysoké Mýto Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP Investice: 1,7 mil. Kč Rok: 2011

Rekonstrukce a modernizace centrální výtopny města Veselí nad Moravou včetně rekonstrukce 4 ks výměníkových stanic o stávajícím celkovém výkonu 12,5 MW Investor: VESBYT s.r.o. Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP Investice: 5,8 mil.Kč Rok: 2011

Přístavba traktu RHÚ . Vytápění s osazením 50 ks otopných těles napojených na stávající kotelnu, zdravotechnika pro 21 soc.zař., vzduchotechnická zařízení a klimatizace Investor: Ing. arch. Karel Blank - BC projekt Stupeň: DPS Investice: 7,9 mil. Kč Rok: 2011

Podlahové vytápění a zdravotechnika, instalace tepelného čerpadla o výkonu 12,1 kW s pěti vrty v celk. délce 200 m Investor: Tomáš Brýdl Stupeň: DSP, DPS Investice: 2,8 mil. Kč Rok: 2011

Podlahové vytápění a technologie bazénu s využitím solární energie instalací 15 ks solárních panelů Investor: Občanské sdružení Sportovní klub Véska Stupeň: DSP, TD Investice: 1,8 mil. Kč Rok: 2011

Instalace tepelného čerpadla vzduch/voda 10,6 kW vnitřní provedení, podlahové výtápění , zdravotně technické instalace Investor: Star Pardubice s.r.o. Stupeň: DSP,DPS Investice: 0,9 mil. Kč Rok: 2010

Podlahové vytápění RD , TČ země/voda 7,7 kW, 4zemní kolektory 240m2, 2 solární panely 4,64 m2 Investor: Findová Markéta Stupeň: DSP, DPS, k žádosti o podporu SFŽP-ZÚ Investice: 0,9 mil. Kč Rok: 2010

Instalace zplyňovacího kotle na dřevo 20 kW, Bivalentní zásobní k TV 300 litrů, 2 akumulační nádrže a' 750 litrů, 2 solární panely 4,64 m2 Investor: Pavel Novák Stupeň: DPS, k žádosti o podporu SFŽP-ZÚ Investice: 0,6 mil. Kč Rok: 2010

Plynofikace a vytápění výrobního objektu kondenzační kotel 120 kW Investor: Tractebel Engineering s.r.o. Stupeň: DPS Investice: 1,2 mil. Kč Rok: 2010

Výměna kotle , nový automatický kotel na peletky 42 kW Investor: Samek Martin Stupeň: DPS, k žádosti o podporu SFŽP-ZÚ Investice: 0,18 mil. Kč Rok: 2010  

Instalace solárního systému ohřevu TV, 4 solární panely 9,2 m2 Investor: Mach Jaroslav Stupeň: DPS, k žádosti o podporu SFŽP-ZÚ Investice: 0,4 mil. Kč Rok: 2010  

Výměna kotle, nový automatický kotel na peletky 24 kW Investor: Dušková Lenka Stupeň: DPS, k žádosti o podporu SFŽP-ZÚ Investice: 0,13 mil.Kč Rok: 2010  

Instalace TČ 15,1 kW, 6 zemních vrtů celk. délka 240m Investor: Manželé Lorencovi Stupeň: DPS Investice: 0,65 mil. Kč Rok: 2010  

Plynofikace 10 bytů , decentralizace vytápění bytů osazení 10 závěsných plynových kondenzačních kotlů, výkon 200kW Investor: Společenství vlastníků domu Stupeň: DSP, DPS Investice: 1,77 mil. Kč Rok: 2010  

Rekonstrukce výměníkové stanice z CZT Opatovice voda/voda - instalovaný výkon PS 350 kW Projektová dokumentace byla vypracována i za účelem výběru zhotovitele (tender). Jejím předmětem je odstranění problémů spojených s havarijním stavem strojové části předávací stanice (PS). Návrh obsahuje řešení nového způsobu ohřevu PWH pomocí deskového výměníku, výměnu nefunkčních armatur, úpravu doplňování OS upravenou vodou […]

Rekonstrukce výměníkové stanice z CZT Opatovice voda/voda - instalovaný výkon PS 100 kW Rekonstrukce strojovny předávací části za účelem odstranění problémů spojených s hydraulickým nevyvážením soustavy a s automatikou řízení prvků Investor: Statutární město Pardubice Stupeň: DPS Investice: 0,2 mil. Kč Rok: 2011  

Podlahové vytápění s tepelným čerpadlem vzduch/voda Carrier o výkonu 16 kW, krbovou vložkou a plynovým kondenzačním kotlem o výkonu 35 kW. Podlahové vytápění v rozloze 360 m2. Požadavek investora na nízkoenergetický dům si vyžádal alternativní zdroje energie, ale postavil rovněž architekty před problém tepelných mostků. Při výpočtech k stanovení tepelného výkonu se tak podílíme na […]

Série deseti projektů připravovaných pro realizaci nový domů k bydlení, podlahové vytápění a solární systém ohřevu TV Vytápění investory voleno převážně sálavé v kombinaci s otopnými tělesy ve vybraných prostorách. Na střechách dvojice solárních panelů umisťěna za účelem ohřevu vody. Objekty plynofikovány a zdrojem tepla jsou nástěnné kotle s pochopitelně již běžnou kondenzační technologií Investor: […]

Instalovaný výkon plynové kotelny FHP 1,3 MW a NETEX 0,7 MW. Včetně soustavy otopných těles a 70 ks teplovzdušných jednotek. Zvoleny plynové kotle Viessmann Vitoplex Dvojice projektů zařazených do svazku "Komplexní zlepšení tepeleně-technicých vlasntostí výrobních prostor firmy SVITAP J.H.J. spol. s r.o., které měli naprosto shodnou koncepci - odpojení dodávky tepla z centrální parní kotelny […]

I. etapa- plynové průmyslové rozvody v zemi v délce 400 m k připojení 6 odběrných míst. II. Etapa - plynová kotelna III. kategorie v administrativní budově s konedzačními kotli instal. výk. 170 kW, vytápění kanceláří a stanice RZS dvěma plynovými kondenzačními kotli 56 kW, část kotelny II. kategorie s výkonem 300 kW. III. etapa část […]

Plynofikace a vytápění při výstavbě nové haly, lokální spotřebiče o výkonu celkem 160 kW Investor: TVARMETAL s.r.o. Stupeň: DSP, TD, DPS Investice: 1,5 mil. Kč Rok: 2010  

Vytápění plynovými teplovzdušnými jednotkami o celkovém výkonu 129 kW a instalace plynového kotle 31 kW včetně otopné soustavy Investor: Excalibur Army spol. s r.o. Stupeň: DSP, DPS Investice: 0,9 mil. Kč Rok: 2009

Vytápění novostavby bytového domu se 14 byty z domovní plynové kotelny III. kategorie, instalován kondenzační kotel Vitocrossal 300 - 66 kW a kondenzační ohřívák 47,4kW, 368 litrů Investor: TEPVOS, spol. s r.o. Stupeň: DSP, DPS Investice: 1,6 mil. Kč Rok: 2009

Plynofikace a vytápění skladů a galvanovny,2 plynové kotle 90 kW, 6 plynových teplovzdušných jednotek 141 kW Investor: Excalibur Army spol. s r.o. Stupeň: DPS Investice: 1 mil. Kč Rok: 2009

Vytápění RD , TČ země/voda 7,8 kW, 5 zemních kolektorů 240 m2 Investor: Ing. Fišer Roman Stupeň: DPS, k žádosti o podporu SFŽP-ZÚ Investice: 0,6 mil.Kč Rok: 2009

Vytápění RD TČ země/voda 9,7 kW, 3 zemní kolektory 240 m2, solární panely 4,64 m2, podlahové vytápění 165 m2 Investor: Matějíček Jiří Stupeň: DPS, k žádosti o podporu SFŽP-ZÚ Investice: 0,5 mil. Kč Rok: 2009

Instalace TČ 13,5 kW vzduch/voda do RD Investor: Onderka Pavel Stupeň: DPS, k žádosti o podporu SFŽP-ZÚ Investice: 0,2 mil. Kč Rok: 2009

Vytápění nízkoenergetického RD , instalace TČ vzduch/voda 9 kW, 4 solární panely 9,28 m2, VZT - rekuperace Investor: Kořínek Josef Stupeň: DPS, k žádosti o podporu SFŽP-ZÚ Investice: 1,2 mil. Kč Rok: 2009

Instalace TČ vzduch/voda 10,6 kW v RD Investor: Ing. Reitschmied Stupeň: DPS Investice: 0,6 mil Kč Rok: 2009  

Plynofikace a vytápění při výstavbě nové haly, kotelna 70 kW s plynovacím kotlem na biomasu. V rámci projektu řešeny rovněž rozvody vzduchu Investor: Alterstav s.r.o. Stupeň: DSP Investice: 0,7 mil. Kč Rok: 2009  

Instalace 8 ks plynových infrazářičů a nové plynové rozvody v halách Investor: BRUCK AM spol. s.r.o. Stupeň: DPS Investice: 1,2 mil. Kč Rok: 2009  

Nová plynová kotelna II.kKat.se 2 kondenzačními kotli instal. výkon 0,8 MW, plynofikace kotelny, nový otopný systém a ZTI vybraných prostor Investor: Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí Stupeň: DSP, DPS Investice: 7,3 mil. Kč Rok: 2008

Instalace TČ vzduch/voda 14,8 kW, nový otopný systém, podlahové vytápění cca 200m2 Investor: Manželé Malí Vysoké Mýto Stupeň: DPS Investice: 0,3 mil. Kč Rok: 2008

Areálové rozvody kanalizace, zdravotechnika, vytápění a technika pro využití sluneční energie s osazením celkem 12 ks solárních panelů v rámci rozšíření stávajícího areálu a úprav atrakcí. Investor: VODA a SPORT s.r.o. Stupeň: DSP, TD, k žádosti o podporu z ROP Investice: 15,8 mil. Kč Rok: 2008

Výměna plynového kotle za kondenzační kotel 0,635 MW , nové expanzní zařízení Olymp a související úpravy ve strojové části kotelny Investor: VODA a SPORT s.r.o. Stupeň: DPS Investice: 1,5 mil. Kč Rok: 2008

Plynofikace a vytápění deseti bytů v novém bytovém domě závěsnými kotli, instal. výkon 240kW Investor: Kvarta spol. s r.o. Stupeň: DSP Investice: 1,6 mil. Kč Rok: 2008

Vytápění výrobní haly plynovými teplovzdušnými jednotkami o výkonu celkem 136 kW Investor: DAP - PROVMEX a.s. Stupeň: DSP Investice: 0,5 mil. Kč Rok: 2008

Úprava vytápění výrobní haly , instalace 6 teplovzdušých jednotek teplovodních, výkon 96 kW Investor: Filgroup a.s. Choceň Stupeň: DPS Investice: 0,21 mil. Kč Rok: 2007

Plynofikace 3 závěsných kotlů , celk. výkon 72 kW, nový otopný systém. Investor: Ofsetová tiskárna HRG Stupeň: DPS Investice: 0,56 mil. Kč Rok: 2007

Rekonstrukce VZT jednotek - 3ks s rekuperací. Úprava strojovny, osazení nových armatur čerpadel a regulačních směšovacích armatur pro jednotlivé okruhy vytápění a VZT, Investor: VODA a SPORT s.r.o. Stupeň: DPS Investice: 3,4 mil Kč Rok: 2007

Rekonstrukce a doregulování topného systému s osazením 12 ks teplovzdušných jednotek a 2 ks sálavých smyček. Nová topná sekce v délce 180 m Investor: VAPO Litomyšl s.r.o. Stupeň: DPS Investice: 0,4 mil. Kč Rok: 2007

Investor: K Mont Choceň, s.r.o. Stupeň: DPS Investice: 0,2 mil. Kč Rok: 2007

Nový topný systém s rekonstrukcí výměníkové stanice z CZT Opatovice. Instalovaný výkon 690 kW Investor: FOXCONN CZ s.r.o. Stupeň: DPS Investice: 1,5 mil. Kč Rok: 2007

Včetně instalace nové chladící jednotky voda/voda o výkonu 1,2 MW. Rozvody v délce 280 m Investor: FOXCONN CZ s.r.o. Stupeň: DPS, TD Investice: 3,5 mil. Kč Rok: 2007

Rekonstrukce vytápění levého křídla 40 kW Investor: Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí Stupeň: studie, DSP, DPS Investice: 1,3 mil. Kč Rok: 2007

Rozvody tepla v budově a v zemi. Nová otopná soustava s otopnými tělesy V areálu významná rekonstrukce vytápění s využitím stávajících zdrojů tepla. Nejednalo se však o decentralizaci zdroje a rekonstrukce se dočkaly i rozvody tepla v zemi Investor: Intergal Vrchovina a.s. Stupeň: DSP, TD Investice: 1,2 mil. Kč Rok: 2006

Plynofikace a vytápění prostor prodejny Investor: Zemědělské služby Běstovice a.s. Stupeň: DSP Investice: 0,3 mil. Kč Rok: 2006

Vytápění hal včetně rekonstrukcí výměníkových stanic z CZT Opatovice Investor: FOXCONN CZ s.r.o. Stupeň: DPS Investice: 3,2 mil. Kč Rok: 2006  

Investor: Soukromá střední odborná škola, TRADING CENTRE s.r Stupeň: DPS Investice: 0,5 mil. Kč Rok: 2006

Rozšíření vytápění ze systému CZT včetně připojení nových teplovzdušných jednotek Investor: INVEKTA s.r.o. Stupeň: DSP Investice: 0,1 mil. Kč Rok: 2006

Rozšíření vytápění ze systému CZT včetně připojení nových teplovzdušných jednotek Investor: FOXCONN CZ s.r.o. Stupeň: DPS, DPS Investice: 2,3 mil. Kč Rok: 2006  

Kompletní rekonstrukce kotelny III. Kategorie s instalací dvou 200 kW kotlů, včetně úpravy strojové části a řízení měření a a regulace. Zvoleny kotle Buderus Logano. Investor: Město Borohrádek Stupeň: DSP, TD Investice: 1,5 mil. Kč Rok: 2006

Klimatizace a vytápění v objektu Vodafone Czech Republic a.s. a následné vyregulování topného systému. Investor: Vodafone Czech Republic a.s. Stupeň: DPS, DPS Investice: 1,3 mil. Kč Rok: 2006

 

V oboru technického zařízení budovu ve specializaci zdravotně technické instalace byly naše služby využity jako součást následujících staveb:

Reference a galerie


Kompletní vytápění, plynofikace a ZTI v nové hale Investor: STORY DESIGN a.s. Stupeň: DSP, DPS Investice: 0,5 mil. Kč Rok: 2012

Kompletní vytápění, plynofikace a ZTI v nové hale Investor: STORY DESIGN a.s. Stupeň: DSP, DPS Investice: 1,9 mi. Kč Rok: 2012

Kompletní vytápění, plynofikace a ZTI v nové hale Investor: STORY DESIGN a.s. Stupeň: DSP, DPS Investice: 2,7 mil. Kč Rok: 2011

Hlavním nástrojem pro odběr tepla je dvojice tepelných čerpadel voda/voda o tepelném výkonu každého 23 kW. Rekuperace tepla z odpadní vody. Technologie pro odběr tepla z odpadní vody byla po stránce výběru svých komponentů limitována nároky na odolnost vůči soli. Projekt dále na základě zadání investora řeší i výměny stávajících bazénových výměníků v souvislosti se […]

Hlavním nástrojem pro odběr tepla je tepelné čerpadlo voda/voda o tepelném výkonu 43 kW. Rekuperace tepla z odpadní vody. Další z realizovaných technologií pro odběr tepla z odpadní vody. Tentokrát v prostorách stavby oceněné jako "stavba roku 2011". Díky zánovnímu zařízení pro čištění bazénové vody a moderní technologii se projekt musel vyrovnat s faktem, že […]

Hlavním nástrojem pro odběr tepla je tepelné čerpadlo voda/voda o tepelném výkonu 43 kW. Rekuperace tepla z odpadní vody. Projektová dokumentace byla vypracována za účelem dosažení energetických úspor při provozu plaveckého bazénu ve Svitavách. Zároveň je zpracována do podoby k předložení žádosti investora o poskytnutí finanční podpory na realizaci záměru, tj. možnost využití některých dotačních […]

Odvod dešťových vod z areálu sběrného dvora. Odlučovač lehkých kapalin o jmenovité velikosti NS 20. Investor: Ing. Ivan Šír Stupeň: DUR Investice: 0,8 mil. Kč Rok: 2011

Přístavba traktu RHÚ . Vytápění s osazením 50 ks otopných těles napojených na stávající kotelnu, zdravotechnika pro 21 soc.zař., vzduchotechnická zařízení a klimatizace Investor: Ing. arch. Karel Blank - BC projekt Stupeň: DPS Investice: 7,9 mil. Kč Rok: 2011

Instalace 5 solárních kolektorů na střechu bytového domu 11,6 m2, zásobníkový ohřívač TV solárním systémem 750 litrů Investor: Peliňka Jiří Stupeň: DPS Investice: 0,8 mil. Kč Rok: 2010

Instalace solárního systému ohřevu TV do RD solární panely 4,64 m2, zásobníkový ohřívač TV 300 litrů Investor: Ing. Martin Lang Stupeň: DPS, k žádosti o podporu SFŽP-ZÚ Investice: 0,4 mil. Kč Rok: 2010

Instalace 2 nízkoteplotních kotlů Vitoplex 200 s plynovými hořáky Weishaupt , celk. výk. 400 kW Investor: Citronelle a.s. Stupeň: DSP,DPS Investice: 1,09 mil. Kč Rok: 2010

Výměna kotle , nový zplyňovací kotel na kusové dříví 25 kW Investor: Ing. Jaromír Černohubý Stupeň: DPS, k žádosti o podporu SFŽP-ZÚ Investice: 0,13 mil. Kč Rok: 2010

instalace solárního systému ohřevu TV do RD solární panely 4,64 m2, zásobníkový ohřívač TV 300 litrů Investor: Žabka Luděk Stupeň: DPS, k žádosti o podporu SFŽP-ZÚ Investice: 0,2 mil. Kč Rok: 2010

Instalace solárního systému ohřevu TV, 27 solárních panelů 62,6 m2, 3 akumulační zásobníky TV, 1 nepřímo topený zásobník TV Investor: SVJ BD ČP. 2060-2063, Praha Břevnov Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP-ZÚ, DPS Investice: 2,6 mil. Kč Rok: 2010

Kompletní zateplení třípatrové budovy zastavěné plochy 1700 m2, včetně výměny výplní. Doplnění ohřevu PWH o dvojici solárních panelů s vakuovými trubicemi na principu Heat Pipe Dvojice pavilonů základní školy byla postavena ze stavebního systému KORD. Pro obec likvidační finanční zátěž donutila zastupitele k realizaci akce vedoucí k úsporám energií. Rekonstruována tak kompletní obálka budovy a […]

I. etapa- plynové průmyslové rozvody v zemi v délce 400 m k připojení 6 odběrných míst. II. Etapa - plynová kotelna III. kategorie v administrativní budově s konedzačními kotli instal. výk. 170 kW, vytápění kanceláří a stanice RZS dvěma plynovými kondenzačními kotli 56 kW, část kotelny II. kategorie s výkonem 300 kW. III. etapa část […]

Instalace zplyňovacího kotle na kusové dříví 20 kW v RD Investor: Pártl Petr Stupeň: DPS, k žádosti o podporu SFŽP-ZÚ Investice: 0,15 mil.Kč Rok: 2009

Instalace 8 ks plynových infrazářičů a nové plynové rozvody v halách Investor: BRUCK AM spol. s.r.o. Stupeň: DPS Investice: 1,2 mil. Kč Rok: 2009  

Návrh nové technologie chlazení. Výkon chladící věže 788 kW Investor: BRUCK AM spol. s.r.o. Stupeň: DPS Investice: 6,5 mil. Kč Rok: 2009  

Nová plynová kotelna II.kKat.se 2 kondenzačními kotli instal. výkon 0,8 MW, plynofikace kotelny, nový otopný systém a ZTI vybraných prostor Investor: Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí Stupeň: DSP, DPS Investice: 7,3 mil. Kč Rok: 2008

Areálové rozvody kanalizace, zdravotechnika, vytápění a technika pro využití sluneční energie s osazením celkem 12 ks solárních panelů v rámci rozšíření stávajícího areálu a úprav atrakcí. Investor: VODA a SPORT s.r.o. Stupeň: DSP, TD, k žádosti o podporu z ROP Investice: 15,8 mil. Kč Rok: 2008

Nové vytápění se čtyřmi nástěnými kotli o výkonu celkem 96 kW, zdravotní instalace Investor: Kvarta spol. s r.o. Stupeň: DSP Investice: 2,3 mil. Kč Rok: 2008

Připojení nové topné sekce pro nově osazované vzduchotechnické jednotky Investor: FOXCONN CZ s.r.o. Stupeň: DPS Investice: 0,3 mil. Kč Rok: 2007

Plynofikace pecí o výkonu 1,2 MW Stavba středotlakého plynového rozvodu uvnitř moderní haly zušlechťovny pro plynové pece. Investor: BRUCK AM spol. s.r.o. Stupeň: DPS Investice: 0,6 mil. Kč Rok: 2007

Plynová přípojka pro areál, plynofikace stávajícího kotle při přechodu z LTO na ZP. Výkon 1,7 MW Palivem pro dvojici ocelových teplovodních kotlů bylo LTO a investor se rozhodl k přechodu na zemní plyn. Projekt řešil plynovou přípojku a plynofikaci kotelny, včetně nezbytné výměny plynového hořáku. Olejové hospodářství ale rušeno zcela nebylo a druhý Investor: PONAS […]

Rekonstrukce 200 m průmyslových rozvodů v halách s připojením 9 ks infrazářičů Rozšíření haly znamenalo zrušení zdiva, na kterém byl původně uchycen plynovod. Projekt řeší rekonstrukci průmyslových rozvodů a nového připojení spotřebičů Investor: KOGEL a.s. Stupeň: DPS Investice: 0,4 mil. Kč Rok: 2007

Zásobník propanu 5 m3 a teplovzdušné agregáty ERMAF o výkonu 70 kW. Rozvody v zemi a v budovách v délce 170 m Investor: Ing. Jiří Mach Stupeň: DSP, DPS Investice: 0,6 mil. Kč Rok: 2006

Osazení 4 ks teplovzdušných agregátů ERMAF. Celkový příkon 280 kW. Rozvody plynu v zemi a v budovách v délce 150 m Investor: Ing. Jiří Mach Stupeň: DSP, DPS Investice: 0,7 mil. Kč Rok: 2006

Díl plynofikace, vytápění a zdravotechnika Investor: Kvarta spol. s.r.o. Stupeň: DSP Investice: 1,7 mil. Kč Rok: 2006