Vytápění kulturního domu pomocí 2 TČ vzduch /voda instal. výk. 29 kW, kombinace vytápění otopnými tělesy a podlahové vytápění
Investor: Obec Čistá
Stupeň: DPS
Investice: 1,4 mil. Kč
Rok: 2011