V současné době se firma skládá ze stálých specialistů: na vodohospodářské stavby, na topné systémy a plynové rozvody, technologické stavby, pozemní stavitelství, CAD systémy, geodet a programátor.
Tato kombinace specializací a odborných znalostí vede k odvedené práci v potřebné kvalitě pro naplnění záměru klienta.

Současné sídlo firmy je v budově sesterské společnosti K Mont Choceň, s.r.o. na adrese Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto. Kanceláře naší projekční firmy jsou v druhém patře budovy. K areálu je snadný přístup z komunikace I/35. V případě, že k nám cestujete ze směru z Hradce Králové, stačí sledovat svoji levou stranu, kde je umístěna navigace a při míjení obchodního domu LIDL budete odbočovat vpravo. Z opačné strany od Litomyšle odbočujete na stejné křižovatce vlevo. Dále pokračujete po ulici Vraclavská přibližně 300 m a naše sídlo uvidíte vpravo za železničním přejezdem.

Adresa a fakturační nacionále jsou shodné:

VK CAD s.r.o.
Vraclavská 285
566 01 Vysoké Mýto
IČ: 260 01 187
DIČ: CZ26001187

Spojení
Telefon .................. +420 465 471 836
Fax ........................ +420 465 471 027
E-mail ..................... vkcad@vkcad.cz
web ........................  http://vkcad.cz
Datová schránka..... 9asaxc2
GPS ............. 49°57'13.421"N, 16°9'42.845"E

Vedení společnosti

Miloslav Komárek
Jednatel společnosti
specialista na vnitřní a venkovní plynovody, vytápění budov
Oprávnění:
Člen ČKAIT 0601110
Autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb
Autorizovaný technik v oboru technologická zařízení staveb, specializace zdravotní technika
Autorizovaný technik v oboru technologická zařízení staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika
mob.: 603 889 804
email.: komarek@vkcad.cz

Obchodní oddělení

Romana Šutorková
Obchodní asistentka - nabídka a poptávka
tel.: 465 471 836
mob.: 734 757 357
email.: asistentka@vkcad.cz

Oddělení energetických staveb

 • Plynárenská zařízení, výstavba a obnova plynovodní sítě, technologická zařízení staveb, odběrná plynová zařízení
 • Průmyslové plynovody a plynovody v budovách
 • Certifikace energetické náročnosti budov a vyhodnocení stavebně energetických vlastností budov, úspory energie a ochrana tepla
 • Právo ve stavebnictví a správní řád, kompletní inženýrská činnost

Jiří Storoženko
Projektant
Oprávnění:
Člen ČKAIT 0701132
Autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, specializace zdravotní technika
Autorizovaný technik v oboru technologická zařízení staveb
Energetický specialista zapsaný na seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu
člen Asociace energetických specialistů o.s.
člen společnosti pro techniku prostředí staveb

mob.: 603 585 409
email.: storozenko@vkcad.cz

Oddělení vodohospodářských staveb

 • Vodovody
 • Kanalizace
 • Čistírny odpadních vod

Ing. Josef Pulda, CSc.
Projektant, specialista na vodohospodářské stavby
Oprávnění:
Člen ČKAIT 100 1425
Autorizovaný inženýr  v oboru Vodohospodářské stavby

Tomáš Křepelka
Projektant,  specialista na vodohospodářské stavby
mob.: 608 210 900
email.: krepelka@vkcad.cz

Jindřich Kuliš
Projektant venkovních plynovodů, inženýrská činnost a práce v geodézii
mob.: 603 585 404
email.: kulis@vkcad.cz

Oddělení pro techniku prostředí staveb

 • Vytápění
 • Vzduchotechnika
 • Zdravotně technické instalace
 • Venkovní a vnitřní plynovody

Miloslav Komárek
projektant
Oprávnění: ČKAIT 0601110
mob.: 603 889 804
email.: komarek@vkcad.cz

Ing. Pavel Vich
Projektant
mob.: 603 887 827
email.: vich@vkcad.cz

Ing. Pavel Pešek
Projektant
mob.: 724 682 000
email.: pesek@vkcad.cz

Ing. Michal Pátek
Externí projektant
mob.: 724 682 001
email.: patek@vkcad.cz