I. etapa- plynové průmyslové rozvody v zemi v délce 400 m k připojení 6 odběrných míst. II. Etapa - plynová kotelna III. kategorie v administrativní budově s konedzačními kotli instal. výk. 170 kW, vytápění kanceláří a stanice RZS dvěma plynovými kondenzačními kotli 56 kW, část kotelny II. kategorie s výkonem 300 kW. III. etapa část kotelny II. kategorie s 2 kondenzačními kotli s výkonem 464 kW, vytápění centra MP, vytápění skladů a servisu  teplovzdušnými jednotkami. IV. etapa vytápění garáží teplovzdušnými jednotkami 210 kW

Decentralizace vytápění v areálu s devíti hlavními objekty. Od stávajícího odběrného místa byl k jednotlivým objektům přiveden nový průmyslový plynovod v zemi a rozvody v budovách dopojovány nově navržené kotelny a lokální spotřebiče, tedy nové zdroje tepla pro vytápění a ohřev vody za účelem budoucího postupného zrušení dosluhující parní kotelny.

Investor: Správa služeb hlavního města Prahy

Stupeň: DSP, TD, DPS

Investice: I., II.; III; IV. etapa 56 mil.Kč

Rok: 2010