Rekonstrukce výměníkové stanice z CZT Opatovice voda/voda - instalovaný výkon PS 100 kW

Rekonstrukce strojovny předávací části za účelem odstranění problémů spojených s hydraulickým nevyvážením soustavy a s automatikou řízení prvků

Investor: Statutární město Pardubice

Stupeň: DPS

Investice: 0,2 mil. Kč

Rok: 2011