Instalace solárního systému ohřevu TV, 4 solární panely 9,2 m2

Investor: Mach Jaroslav

Stupeň: DPS, k žádosti o podporu SFŽP-ZÚ

Investice: 0,4 mil. Kč

Rok: 2010