Instalace 5 solárních kolektorů na střechu bytového domu 11,6 m2, zásobníkový ohřívač TV solárním systémem 750 litrů

Investor: Peliňka Jiří

Stupeň: DPS

Investice: 0,8 mil. Kč

Rok: 2010