Plynofikace 3 závěsných kotlů , celk. výkon 72 kW, nový otopný systém.

Investor: Ofsetová tiskárna HRG

Stupeň: DPS

Investice: 0,56 mil. Kč

Rok: 2007