Instalace zplyňovacího kotle na kusové dříví 20 kW v RD

Investor: Pártl Petr

Stupeň: DPS, k žádosti o podporu SFŽP-ZÚ

Investice: 0,15 mil.Kč

Rok: 2009