Plynofikace a vytápění při výstavbě nové haly, kotelna 70 kW s plynovacím kotlem na biomasu. V rámci projektu řešeny rovněž rozvody vzduchu

Investor: Alterstav s.r.o.

Stupeň: DSP

Investice: 0,7 mil. Kč

Rok: 2009