Podlahové vytápění a technologie bazénu s využitím solární energie instalací 15 ks solárních panelů

Investor: Občanské sdružení Sportovní klub Véska

Stupeň: DSP, TD

Investice: 1,8 mil. Kč

Rok: 2011