Plynofikace a vytápění výrobního objektu kondenzační kotel 120 kW

Investor: Tractebel Engineering s.r.o.

Stupeň: DPS

Investice: 1,2 mil. Kč

Rok: 2010