Vytápění nízkoenergetického RD , instalace TČ vzduch/voda 9 kW, 4 solární panely 9,28 m2, VZT - rekuperace

Investor: Kořínek Josef

Stupeň: DPS, k žádosti o podporu SFŽP-ZÚ

Investice: 1,2 mil. Kč

Rok: 2009