Plynofikace a vytápění prostor prodejny

Investor: Zemědělské služby Běstovice a.s.

Stupeň: DSP

Investice: 0,3 mil. Kč

Rok: 2006