Instalace dvou tepelných čerpadel vzduch/voda, každé o výkonu 31 kW.

Investor: Občanské sdružení Sportovní klub Véska

Stupeň: DPS

Investice: 2,7 mil. Kč

Rok: 2011