Instalace TČ vzduch/voda 10,6 kW v RD

Investor: Ing. Reitschmied

Stupeň: DPS

Investice: 0,6 mil Kč

Rok: 2009