Vytápění RD TČ země/voda 9,7 kW, 3 zemní kolektory 240 m2, solární panely 4,64 m2, podlahové vytápění 165 m2

Investor: Matějíček Jiří

Stupeň: DPS, k žádosti o podporu SFŽP-ZÚ

Investice: 0,5 mil. Kč

Rok: 2009