Díl plynofikace, vytápění a zdravotechnika

Investor: Kvarta spol. s.r.o.

Stupeň: DSP

Investice: 1,7 mil. Kč

Rok: 2006