Výměna kotle , nový zplyňovací kotel na kusové dříví 25 kW

Investor: Ing. Jaromír Černohubý

Stupeň: DPS, k žádosti o podporu SFŽP-ZÚ

Investice: 0,13 mil. Kč

Rok: 2010