Nový topný systém s rekonstrukcí výměníkové stanice z CZT Opatovice. Instalovaný výkon 690 kW

Investor: FOXCONN CZ s.r.o.

Stupeň: DPS

Investice: 1,5 mil. Kč

Rok: 2007