Vytápění RD , TČ země/voda 7,8 kW, 5 zemních kolektorů 240 m2

Investor: Ing. Fišer Roman

Stupeň: DPS, k žádosti o podporu SFŽP-ZÚ

Investice: 0,6 mil.Kč

Rok: 2009