Projektujeme venkovní kanalizace, vodovody a ČOV. Zkušenosti máme s řešením různých systémů kanalizací, jak gravitačních, tak tlakových i podtlakových. Převážná část našich projekčních prací byla do dnešní doby zaměřena na komplexní řešení odkanalizování daných území jako jsou jednotlivé obce, účelová sdružení obcí, industriální zóny a další zóny například určených k bytové zástavbě.

Reference a galerie


Investor: Obec Dolní Dubňany Stupeň: DPS Investice: Rok: 2014-2015

Výstavba nové gravitační a tlakové kanalizace v délce 3 km a ČOV pro 550 EO Investor: Obec Sedloňov Stupeň: DUR Investice: 39 mil. Kč

Výstavba nové tlakové kanalizace v délce 12 km Investor: Obec Trstěnice Stupeň: DUR, DSP Investice: 35 mil. Kč 2015 - Čeká na realizaci

Výstavba nové tlakové kanalizace v délce 19 km Investor: Obec Vendolí Stupeň: DUR Investice: 99 mil. Kč Rok: 2014-2015

Výstavba nové tlakové kanalizace v délce 8 km Investor: Obec Kamenná Horka Stupeň: studie, DUR Investice: 20 mil. Kč Rok: 2013

Výstavba nové gravitační a tlakové kanalizace v délce 6,5 km a ČOV pro 2300 EO Investor: Obec Bořetice Stupeň: DUR Investice: 80 mil. Kč

Výstavba nové gravitační a tlakové kanalizace v délce 10 km a ČOV pro 900 EO Investor: Obec Koclířov Stupeň: DUR Investice: 83 mil. Kč

Výstavba vodojemu a vodovodu v délce 10,5 km Investor: Obec Skorkov Stupeň: DUR, DSP, TD, RD Investice: 65 mil. Kč Rok: 2013

výstavba výtlačného řadu dn 225 v délce 2 km Investor: Skupinový vodovod Svitavy, dobrovolný svazek obcí Stupeň: DUR, DSP. TD. RD Investice: 15,9 mil. Kč Rok: 2012

zbudování průzkumně-jímacích vrtů v prameništích Olomoucká a Laný Investor: Skupinový vodovod Svitavy, dobrovolný svazek obcí Stupeň: DUR, DSP, TD, RD Investice: 8,7 mil. Kč Rok: 2012

Rekonstrukce vodovodních řadů v délce 760 m Investor: Skupinový vodovod Svitavy, dobrovolný svazek obcí Stupeň: DUR, DSP, TD Investice: 2,5 mil. Kč Rok: 2012

rekonstrukce gravitační kanalizace DN 300 - DN 800 v délce 300 m Investor: VODA a SPORT s.r.o. Stupeň: DUR, DSP, TD Investice: 4,5 mil. Kč

výstavba čerpací stanice splaškových vod a kanalizačního přivaděče v délce 2400 m Investor: ISES, s.r.o. Stupeň: DUR, DSP Investice: 18 mil. Kč Rok: 2013

Výstavba nové gravitační a tlakové kanalizace v délce 13 km a ČOV pro 1300 EO Investor: Obec Žleby Stupeň: DUR, DSP, TD, RD Investice: 106,32 mil. Kč Rok: 2014

Výstavba kanalizační stoky DN 500 v délce 140 m Investor: EVT Stavby s.r.o. Stupeň: DUR, DSP, TD, RD Investice: 3,5 mil. Kč Rok: 2011

Rekonstrukce vodovodních řadů v délce 200 m Investor: Skupinový vodovod Svitavy, dobrovolný svazek obcí Stupeň: DUR, DSP, TD, RD Investice: 2,9 mil. Kč Rok: 2011

Rekonstrukce kravitační kanalizace DN 300 - DN 800 v délce 1800 m Investor: VODA a SPORT s.r.o. Stupeň: DUR, DSP, TD, RD Investice: 13,6 mil. Kč Rok: 2011

Výstavba nové gravitační a tlakové kanalizace v délce 17 km a ČOV pro 3200 EO Investor: Dobrovolný svazek obcí "Pod Bukovou horou" Stupeň: DUR, DSP, TD, RD Investice: 150 mil. Kč Rok: 2011

Rekonstrukce vodovodních řadů v délce 750 m Investor: Skupinový vodovod Svitavy, dobrovolný svazek obcí Stupeň: DUR, DSP, TD, RD Investice: 8,5 mil. Kč Rok: 2011

Rekonstrukce vodovodních řadů v délce 600 m Investor: Skupinový vodovod Svitavy, dobrovolný svazek obcí Stupeň: DUR, DSP, TD, RD Investice: 3,6 mil. Kč Rok: 2011

Rekonstrukce gravitační kanalizace DN 300 - DN 400 v délce 700 m Investor: VODA a SPORT s.r.o. Stupeň: DUR, DSP, TD, RD Investice: 12 mil. Kč Rok: 2010

Rekonstrukce gravitační kanalizace DN 300 - DN 400 v délce 300 m Investor: VODA a SPORT s.r.o. Stupeň: DUR, DSP, TD, RD Investice: 7,7 mil. Kč Rok: 2010

Rekonstrukce vodovodních řadů v délce 200 m Investor: Skupinový vodovod Svitavy, dobrovolný svazek obcí Stupeň: DUR, DSP, TD, RD Investice: 2,4 mil. Kč Rok: 2010

Výstavba gravitační kanalizace DN 250 - DN 500 v délce 1150 m Investor: Dobrovolný svazek obcí Křivina Stupeň: DUR, DSP, TD, RD Investice: 5,2 mil. Kč Rok: 2010

Rekonstrukce gravitační kanalizace DN 250 v délce 250 m Investor: VODA a SPORT s.r.o. Stupeň: DUR, DSP, TD, RD Investice: 2,6 mil. Kč Rok: 2008

Výstavba vodovodních řadů pro pitnou a požární vodu v délce 2 km Investor: Excalibur army spol. s r.o. Stupeň: RD Investice: 3,8 mil. Kč Rok: 2005

Rekonstrukce gravitační kanalizace DN 250-DN 1200 v délce 1200 m a tlakové kanalizace v délce 850 m Investor: VODA a SPORT s.r.o. Stupeň: DUR, DSP Investice: 17 mil. Kč Rok: 2005

Výstavba čerpací stanice a tlakové kanalizace v délce 220 m Investor: Excalibur army spol. s r.o. Stupeň: DSP Investice: 1 mil. Kč Rok: 2005

Výstavba jímacích objektů pro požární vodovod Investor: Excalibur army spol. s r.o. Stupeň: DSP Investice: 1,4 mil. Kč Rok: 2005

výstavba záchytné jímky, lapače tuků s flotací a nové kanalizace v délce 150 m Investor: Masoeko s.r.o. Stupeň: DUR, DSP Investice: 1,6 mil. Kč Rok: 2005

Intenzifikace ČOV pro 7500 EO a rekonstrukce kanalizačních řadů DN 25-DN 600 v délce 3,6 km Investor: Dobrovolný svazek obcí Křivina Stupeň: DUR, DSP Investice: 104,4 mil. Kč

Rekonstrukce gravitační kanalizace DN 250-DN 600 v délce 1400 m a tlakové kanalizace v délce 500 m Investor: VODA a SPORT s.r.o. Stupeň: DUR, DSP Investice: 28 mil. Kč Rok: 2005

Výstavba vodojemu 150 m3 a vodovodních řadů v délce 600 m Investor: Obec Trstěnice Stupeň: DUR, DSP Investice: 6 mil. Kč Rok: 2005

Výstavba posilovací stanice a vodovodních řadů v délce 2 km Investor: Obec Horní Čermná Stupeň: DUR, DSP Investice: 3 mil. Kč Rok: 2005

studie odkanalizování obce Říkov Investor: Obec Říkov Stupeň: studie Investice: 6 mil. Kč Rok: 2005  

Intenzifikace ČOV pro 900 EO a výstavba kravitační kanalizace DN 250 v délce 1,3 km Investor: Obec Cerekvice nad Loučnou Stupeň: DUR, DSP, RD Investice: 13 mil. Kč Rok: 2003

Rozvody propanu, vodovodu a kanalizace v délce 410 m včetně 24 ks přípojek. Ve dvou etapách Investor: BERTURA, a.s. Stupeň: DPS Investice: 2,1 mil. Kč Rok: 2010

7,8 km - tlaková kanalizace a přípojky. Investor: Obec Hrdlořezy Stupeň: DUR Investiční náklady: 33 mil. Kč. Rok: 2003

Investor: Obec Útěchov Stupeň: Realizační dokumentace Investiční náklady: 7 mil. Kč. Rok: 2003

Investor: Obec Nedvězí Stupeň: Realizační dokumentace Investiční náklady: 9 mil. Kč. Rok: 2003

Výstavba splaškové tlakové kanalizace v délce 12 km Investor: Obec Skorkov Stupeň: DUR, DSP, RD Investiční náklady: 36 mil. Kč. Rok: 2002-3