Výstavba splaškové tlakové kanalizace v délce 12 km

Investor: Obec Skorkov

Stupeň: DUR, DSP, RD

Investiční náklady: 36 mil. Kč.

Rok: 2002-3