Výstavba nové gravitační a tlakové kanalizace v délce 3 km a ČOV pro 550 EO

Investor: Obec Sedloňov

Stupeň: DUR

Investice: 39 mil. Kč