Výstavba nové gravitační a tlakové kanalizace v délce 13 km a ČOV pro 1300 EO

Investor: Obec Žleby

Stupeň: DUR, DSP, TD, RD

Investice: 106,32 mil. Kč

Rok: 2014