výstavba čerpací stanice splaškových vod a kanalizačního přivaděče v délce 2400 m

Investor: ISES, s.r.o.

Stupeň: DUR, DSP

Investice: 18 mil. Kč

Rok: 2013