Intenzifikace ČOV pro 7500 EO a rekonstrukce kanalizačních řadů DN 25-DN 600 v délce 3,6 km

Investor: Dobrovolný svazek obcí Křivina

Stupeň: DUR, DSP

Investice: 104,4 mil. Kč