rekonstrukce gravitační kanalizace DN 300 - DN 800 v délce 300 m

Investor: VODA a SPORT s.r.o.

Stupeň: DUR, DSP, TD

Investice: 4,5 mil. Kč