Rekonstrukce gravitační kanalizace DN 300 - DN 400 v délce 300 m

Investor: VODA a SPORT s.r.o.

Stupeň: DUR, DSP, TD, RD

Investice: 7,7 mil. Kč

Rok: 2010