Výstavba nové gravitační a tlakové kanalizace v délce 6,5 km a ČOV pro 2300 EO

Investor: Obec Bořetice

Stupeň: DUR

Investice: 80 mil. Kč