Rekonstrukce vodovodních řadů v délce 200 m

Investor: Skupinový vodovod Svitavy, dobrovolný svazek obcí

Stupeň: DUR, DSP, TD, RD

Investice: 2,9 mil. Kč

Rok: 2011