Výstavba kanalizační stoky DN 500 v délce 140 m

Investor: EVT Stavby s.r.o.

Stupeň: DUR, DSP, TD, RD

Investice: 3,5 mil. Kč

Rok: 2011