Ovládáme obor technického zařízení budov ve specializaci zdravotně technická instalace. Řešíme vnitřní kanalizaci, vnitřní vodovod,  sanitární předměty a vnitřní plynovody ať domovní či průmyslové.

Reference a galerie


Kompletní vytápění, plynofikace a ZTI v nové hale Investor: STORY DESIGN a.s. Stupeň: DSP, DPS Investice: 0,5 mil. Kč Rok: 2012

Kompletní vytápění, plynofikace a ZTI v nové hale Investor: STORY DESIGN a.s. Stupeň: DSP, DPS Investice: 1,9 mi. Kč Rok: 2012

Kompletní vytápění, plynofikace a ZTI v nové hale Investor: STORY DESIGN a.s. Stupeň: DSP, DPS Investice: 2,7 mil. Kč Rok: 2011

Hlavním nástrojem pro odběr tepla je dvojice tepelných čerpadel voda/voda o tepelném výkonu každého 23 kW. Rekuperace tepla z odpadní vody. Technologie pro odběr tepla z odpadní vody byla po stránce výběru svých komponentů limitována nároky na odolnost vůči soli. Projekt dále na základě zadání investora řeší i výměny stávajících bazénových výměníků v souvislosti se […]

Hlavním nástrojem pro odběr tepla je tepelné čerpadlo voda/voda o tepelném výkonu 43 kW. Rekuperace tepla z odpadní vody. Další z realizovaných technologií pro odběr tepla z odpadní vody. Tentokrát v prostorách stavby oceněné jako "stavba roku 2011". Díky zánovnímu zařízení pro čištění bazénové vody a moderní technologii se projekt musel vyrovnat s faktem, že […]

Hlavním nástrojem pro odběr tepla je tepelné čerpadlo voda/voda o tepelném výkonu 43 kW. Rekuperace tepla z odpadní vody. Projektová dokumentace byla vypracována za účelem dosažení energetických úspor při provozu plaveckého bazénu ve Svitavách. Zároveň je zpracována do podoby k předložení žádosti investora o poskytnutí finanční podpory na realizaci záměru, tj. možnost využití některých dotačních […]

Odvod dešťových vod z areálu sběrného dvora. Odlučovač lehkých kapalin o jmenovité velikosti NS 20. Investor: Ing. Ivan Šír Stupeň: DUR Investice: 0,8 mil. Kč Rok: 2011

Přístavba traktu RHÚ . Vytápění s osazením 50 ks otopných těles napojených na stávající kotelnu, zdravotechnika pro 21 soc.zař., vzduchotechnická zařízení a klimatizace Investor: Ing. arch. Karel Blank - BC projekt Stupeň: DPS Investice: 7,9 mil. Kč Rok: 2011

Instalace 5 solárních kolektorů na střechu bytového domu 11,6 m2, zásobníkový ohřívač TV solárním systémem 750 litrů Investor: Peliňka Jiří Stupeň: DPS Investice: 0,8 mil. Kč Rok: 2010

Instalace solárního systému ohřevu TV do RD solární panely 4,64 m2, zásobníkový ohřívač TV 300 litrů Investor: Ing. Martin Lang Stupeň: DPS, k žádosti o podporu SFŽP-ZÚ Investice: 0,4 mil. Kč Rok: 2010

Instalace 2 nízkoteplotních kotlů Vitoplex 200 s plynovými hořáky Weishaupt , celk. výk. 400 kW Investor: Citronelle a.s. Stupeň: DSP,DPS Investice: 1,09 mil. Kč Rok: 2010

Výměna kotle , nový zplyňovací kotel na kusové dříví 25 kW Investor: Ing. Jaromír Černohubý Stupeň: DPS, k žádosti o podporu SFŽP-ZÚ Investice: 0,13 mil. Kč Rok: 2010

instalace solárního systému ohřevu TV do RD solární panely 4,64 m2, zásobníkový ohřívač TV 300 litrů Investor: Žabka Luděk Stupeň: DPS, k žádosti o podporu SFŽP-ZÚ Investice: 0,2 mil. Kč Rok: 2010

Instalace solárního systému ohřevu TV, 27 solárních panelů 62,6 m2, 3 akumulační zásobníky TV, 1 nepřímo topený zásobník TV Investor: SVJ BD ČP. 2060-2063, Praha Břevnov Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP-ZÚ, DPS Investice: 2,6 mil. Kč Rok: 2010

Kompletní zateplení třípatrové budovy zastavěné plochy 1700 m2, včetně výměny výplní. Doplnění ohřevu PWH o dvojici solárních panelů s vakuovými trubicemi na principu Heat Pipe Dvojice pavilonů základní školy byla postavena ze stavebního systému KORD. Pro obec likvidační finanční zátěž donutila zastupitele k realizaci akce vedoucí k úsporám energií. Rekonstruována tak kompletní obálka budovy a […]

I. etapa- plynové průmyslové rozvody v zemi v délce 400 m k připojení 6 odběrných míst. II. Etapa - plynová kotelna III. kategorie v administrativní budově s konedzačními kotli instal. výk. 170 kW, vytápění kanceláří a stanice RZS dvěma plynovými kondenzačními kotli 56 kW, část kotelny II. kategorie s výkonem 300 kW. III. etapa část […]

Instalace zplyňovacího kotle na kusové dříví 20 kW v RD Investor: Pártl Petr Stupeň: DPS, k žádosti o podporu SFŽP-ZÚ Investice: 0,15 mil.Kč Rok: 2009

Instalace 8 ks plynových infrazářičů a nové plynové rozvody v halách Investor: BRUCK AM spol. s.r.o. Stupeň: DPS Investice: 1,2 mil. Kč Rok: 2009  

Návrh nové technologie chlazení. Výkon chladící věže 788 kW Investor: BRUCK AM spol. s.r.o. Stupeň: DPS Investice: 6,5 mil. Kč Rok: 2009  

Nová plynová kotelna II.kKat.se 2 kondenzačními kotli instal. výkon 0,8 MW, plynofikace kotelny, nový otopný systém a ZTI vybraných prostor Investor: Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí Stupeň: DSP, DPS Investice: 7,3 mil. Kč Rok: 2008

Areálové rozvody kanalizace, zdravotechnika, vytápění a technika pro využití sluneční energie s osazením celkem 12 ks solárních panelů v rámci rozšíření stávajícího areálu a úprav atrakcí. Investor: VODA a SPORT s.r.o. Stupeň: DSP, TD, k žádosti o podporu z ROP Investice: 15,8 mil. Kč Rok: 2008

Nové vytápění se čtyřmi nástěnými kotli o výkonu celkem 96 kW, zdravotní instalace Investor: Kvarta spol. s r.o. Stupeň: DSP Investice: 2,3 mil. Kč Rok: 2008

Připojení nové topné sekce pro nově osazované vzduchotechnické jednotky Investor: FOXCONN CZ s.r.o. Stupeň: DPS Investice: 0,3 mil. Kč Rok: 2007

Plynofikace pecí o výkonu 1,2 MW Stavba středotlakého plynového rozvodu uvnitř moderní haly zušlechťovny pro plynové pece. Investor: BRUCK AM spol. s.r.o. Stupeň: DPS Investice: 0,6 mil. Kč Rok: 2007

Plynová přípojka pro areál, plynofikace stávajícího kotle při přechodu z LTO na ZP. Výkon 1,7 MW Palivem pro dvojici ocelových teplovodních kotlů bylo LTO a investor se rozhodl k přechodu na zemní plyn. Projekt řešil plynovou přípojku a plynofikaci kotelny, včetně nezbytné výměny plynového hořáku. Olejové hospodářství ale rušeno zcela nebylo a druhý Investor: PONAS […]

Rekonstrukce 200 m průmyslových rozvodů v halách s připojením 9 ks infrazářičů Rozšíření haly znamenalo zrušení zdiva, na kterém byl původně uchycen plynovod. Projekt řeší rekonstrukci průmyslových rozvodů a nového připojení spotřebičů Investor: KOGEL a.s. Stupeň: DPS Investice: 0,4 mil. Kč Rok: 2007

Zásobník propanu 5 m3 a teplovzdušné agregáty ERMAF o výkonu 70 kW. Rozvody v zemi a v budovách v délce 170 m Investor: Ing. Jiří Mach Stupeň: DSP, DPS Investice: 0,6 mil. Kč Rok: 2006

Osazení 4 ks teplovzdušných agregátů ERMAF. Celkový příkon 280 kW. Rozvody plynu v zemi a v budovách v délce 150 m Investor: Ing. Jiří Mach Stupeň: DSP, DPS Investice: 0,7 mil. Kč Rok: 2006

Díl plynofikace, vytápění a zdravotechnika Investor: Kvarta spol. s.r.o. Stupeň: DSP Investice: 1,7 mil. Kč Rok: 2006