Výstavba gravitační kanalizace DN 250 - DN 500 v délce 1150 m

Investor: Dobrovolný svazek obcí Křivina

Stupeň: DUR, DSP, TD, RD

Investice: 5,2 mil. Kč

Rok: 2010