Aktuálně: Společnost VK CAD s.r.o. prošla v nedávné minulosti organizačními změnami.
Navštivte také webové stránky společnosti K Mont Choceň, s.r.o.


VK CAD s.r.o. je nástupnickou firmou, pokračující v aktivitách firmy Miloslav Komárek - projekční kancelář (fyzická osoba) založené v roce 1991. Naše společnost zpracovává všechny stupně projektové dokumentace, studie, dokumentaci pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení a realizační dokumentaci, včetně kompletní inženýrské činnosti. Specializujeme se na vodohospodářské stavby, stavby v plynárenství, technická zařízení budov (zdravotně technické instalace, vytápění a klimatizace) a energetika staveb. Zpracováváme též průkazy energetické náročnosti budovy a vyhodnocujeme stavebně energetické vlastnosti obálek budov. Na všechny z uvedených činností má naše společnost příslušná oprávnění.

V oboru vodohospodářských staveb řešíme zejména projektování inženýrských sítí, jako jsou kanalizace, vodovody a ČOV. Zkušenosti máme s řešením různých systémů kanalizací, jak gravitačních, tak tlakových i podtlakových. Převážná část našich projekčních prací byla do dnešní doby zaměřena na komplexní řešení odkanalizování daných území jako jsou jednotlivé obce, účelová sdružení obcí, industriální zóny a další zóny například určených k bytové zástavbě.

V oboru staveb v plynárenství jsme dlouholetí dodavatelé projektů pro vlastníka plynárenského zařízení GasNet, s.r.o. ze skupiny innogy (dříve RWE GasNet, s.r.o. či VČP Net, s.r.o.), pro kterého připravujeme kompletní servis zejména náročných oprav a rekonstrukcí plynovodů a plynovodních přípojek. Zaměřujeme se též na plošné plynofikace nových zástaveb a plynovodní přípojky pro zájmce o odběr plynu. Dodáváme také projektové dokumentace propanových stanic.

V oboru technika prostředí staveb se naše projekční činnost zaměřuje na plynofikaci areálů i drobných objektů. Dále komplexně řešíme vytápění těchto objektů, areálů s hydraulickým vyvážením a vyregulování otopných soustav, zejména bytových domů a ucelených celků. Zajišťujeme projekty technického zařízení budov.

Kromě projektů vytápění dodáváme našim klientům i průkazy energetické náročnosti budov a projektantům stavební části posuzujeme jejich návrhy na opatření k úsporám energií vyhodnocením stavebně energetických obálek budov