Hlavním nástrojem pro odběr tepla je dvojice tepelných čerpadel voda/voda o tepelném výkonu každého 23 kW. Rekuperace tepla z odpadní vody.

Technologie pro odběr tepla z odpadní vody byla po stránce výběru svých komponentů limitována nároky na odolnost vůči soli. Projekt dále na základě zadání investora řeší i výměny stávajících bazénových výměníků v souvislosti se změnou parametrů stávajícího zdroje tepla.

Investor: TEPVOS, spol. s r.o.

Stupeň: DSP, DPS

Investice: 3,2 mil. Kč

Rok: 2012