Zateplení objektu MŠ a ZŠ, výměna oken a dveří, instalace TČ vzduch/voda 18,5 kW, elektrokotle 36 kW, úprava otopného systému, osazení termoregulačních armatur a vyregulování systému

Investor: Obec Mladkov

Stupeň: DSP, TD

Investice: 3,0 mil Kč

Rok: 2008