Zateplení objektu , výměna oken, dveří, solární systém ohřevu TV 4,64 m2

Investor: DrábekJ. Sudslava 70

Stupeň: DPS, k žádosti o podporu SFŽP-ZÚ

Investice: 1,2 mil. Kč

Rok: 2009