Zateplení objektu , výměna oken a vstupních dveří

Investor: Obec Tatenice

Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP

Investice: 1,1 mil. Kč

Rok: 2010