Komplexní zateplení objektu, výměna oken a dveří, instalace trojice tepelných čerpadel vzduch/voda 3x14,5 kW, zvoleno TČ Stiebel, nový teplovodní otopný systém.celkový výkon 72kW

Investor: Město Jablonné nad Orlicí

Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP, TD

Investice: 3,8 mil. Kč

Rok: 2008