Návrh nové technologie chlazení. Výkon chladící věže 788 kW

Investor: BRUCK AM spol. s.r.o.

Stupeň: DPS

Investice: 6,5 mil. Kč

Rok: 2009