Zateplení třípatrové budovy základní školy a jednopodlažní mateřské školy. Instalace šesti tepelných čerpadel vzduch/voda o celkovém výkonu 98,4 kW, včetně nezbytné rekonstrukce strojoven

Investor: Obec Voděrady

Stupeň: DSP, TD, k žádosti o podporu SFŽP

Investice: 13,3 mil Kč

Rok: 2010