(2010) Rekonstrukce STL plynovodu a plynových přípojek. Prodloužení plynovodu v délce 105 m, včetně rekonstrukce 2 k s přípojek.

Zadáním bylo prodloužení stávajícího plynovodu v ul. Dolečka a umožnit tak připojení odběratelů v areálu bývalých vinařských závodů (firma TYHAN s.r.o. a firma NO+BL Žamberk spol.s r.o.) na distribuční soustavu rozvodů ZP. Stavbou byl odstraněn právní nedostatek spočívající ve faktu, že jiná odběrná místa byla zásobována plynem přes cizí areálové rozvody, což byl pozůstatek jisté nedůslednosti při novém majetkovém rozdělení území.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: RMS STL Žamberk, Dlouhoňovice, ul. Dolečka

Investor: VČP Net, s.ro.

Stupeň: spojené DUR, DSP a DPS

Investiční náklady: 0,3 mil. Kč.

Rok: 2010

Kontaktní osoba na  investora: Pavel Svatoš, VČP Net, s.r.o.