Projekční činnost

Category Archives: Stavby v plynárenství

Reko MS Choceň – Pod Vinicí + 1

(2022) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynovodních přípojek v délce 680 m, včetně 30 ks přípojek

Stavba je pokračováním obnovy místní NTL plynovodní sítě v oblasti Choceň s přípravou na pozdější pokračování v ul. Dvořákova a T.N. Kautníka. Projekční příprava probíhala v koordinaci se záměrem pokládky silových a komunikačních kabelů ostatních správců

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Choceň - Pod Vinicí + 1

Číslo stavby: 7700102866

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci, DPS

Investiční náklady: 9 mil. Kč.

Rok: 2022

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na investora: Projektový manažer Alena Bednářová a technik realizace stavby Radek Pechanec GasNet Služby s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.

Reko MS Choceň – Sadová + 1

(2022) Rekonstrukce STL plynovodu a plynovodních přípojek v délce 570 m, včetně 30 ks přípojek

Stavbou je započat záměr budoucího zrušení blokového regulačního zařízení a přechod odběratelů v řešené oblasti města na STL plynovod tlakové hladiny 300 kPa. Výstavba byla navržena do 4 etap.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Choceň - Sadová + 1

Číslo stavby: 7700072441

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci, DPS

Investiční náklady: 5,1 mil. Kč.

Rok: 2022

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na investora: Projektový manažer Alena Bednářová a technik realizace stavby Roman Vomáčka GasNet Služby s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.

Reko MS Choceň – Na Bílé II. etapa

(2021) Rekonstrukce STL plynovodu a plynovodních přípojek v délce 430 m, včetně 18 ks přípojek

Stavba je dokončením záměru propojení dvou regulačních stanic mezi Běstovicemi a Chocni - Záměstí STL plynovodem. Jednalo se o nejnáročnější úsek z hlediska zajištění dopravy na silnici II. třídy. Řešeno přepojení odběratelů na STL plynovod výměnou za NTL.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Choceň - Na Bílé II. etapa

Číslo stavby: 7700101771

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci, DPS

Investiční náklady: 4,8 mil. Kč.

Rok: 2021

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na investora: Projektový manažer Alena Bednářová a technik realizace stavby Roman Vomáčka GasNet Služby s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.

Reko MS Choceň – Záměstí

(2021) Rekonstrukce STL plynovodu a plynovodních přípojek v délce 360 m, včetně 24 ks přípojek

Stavba je pokračováním záměru propojení dvou regulačních stanic mezi Běstovicemi a Chocni - Záměstí STL plynovodem. Řešeno přepojení odběratelů na STL plynovod výměnou za NTL. S ohledem na dimenze a provozní přetlak byla aplikována pro dočasné přerušení průtoků a řešení by-passu u RS Záměstí souprava STOPL-S-F1

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Choceň - Záměstí

Číslo stavby: 7700101645

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci, DPS

Investiční náklady: 3,9 mil. Kč.

Rok: 2021

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na investora: Projektový manažer Alena Bednářová a technik realizace stavby Roman Vomáčka GasNet Služby s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.

Reko MS Choceň – Husova

(2021) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynovodních přípojek v délce 350 m, včetně 17 ks přípojek

Rekonstrukce koncové nezokruhované části místní NTL plynovodní sítě tak, aby byl umožněn pozdější přechod na STL. Původně uvažované zapojení náhradního zásobování zemním plynem mobilní stanicí nebylo díky zjištěným příhodnějším podmínkám při provádění klíčových propojů nutné

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Choceň - Husova

Číslo stavby: 7700101756

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci, DPS

Investiční náklady: 3,2 mil. Kč.

Rok: 2021

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na investora: Projektový manažer Alena Bednářová a technik realizace stavby Roman Vomáčka GasNet Služby s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.

Pohádka Čertoviny

Naše firma je partnerem projektu filmového zpracování pohádky

Báli se herci pohádky Čertoviny čertů? To se dozvíte z videa ukrytého v odkazu loga klasické pohádky režiséra Zdeňka Trošky

Ke stažení spot „se Sarou Sandevou v roli Haničky

Kotlíková dotace

Zájemci o využití podpory z tzv. Kotlíkové dotace pro Pardubický kraj kontaktujte našeho energetického specialistu, tel.: 603 585 409, e-mail.: storozenko@vkcad.cz. Doporučujeme ve vzdálenosti řešeného objektu do 50 km od Vysokého Mýta nebo Litomyšle

O nás

Jsme projektanti liniových staveb, sítí technické infrastruktury a projektanti technického zařízení budov. Specializujeme se na projektování venkovních plynovodů, kanalizací, vodovodů a čistíren odpadních vod. Projektujeme vytápění budov, navrhujeme zdroje tepla pro vytápění i technologii, regulaci a hydraulické vyvážení soustav, ohřev a rozvody vody, vnitřní splaškovou i dešťovou kanalizaci. Také vyhodnocujeme budovy z hlediska jejich energetické náročnosti. Jsme z Vysokého Mýta a působíme po celé ČR, nejvíce ve Východních Čechách a na Moravě

Naše projekty

Správa webu

Webmaster: Jiří Storoženko
Projektant společnosti VK CAD s.r.o. Jiří Storoženko je v pozici webmastera řídí jejich obsahovou část.

Webtechnik: AJANDERA ltd.
Aleš Jandera je webtechnik společnosti AJANDERA ltd., tj. webmaster technické části webu. Zajišťuje vlastní chod aplikace webu. Jestliže webmaster dává stránkám duši, tak jejich tělo spravuje právě Aleš Jandera.

Vzkazy a odkazy

Možná jste byli telefonicky či prostřednictvím e-mailu vyzváni ke stažení dat. Níže si vyberte příslušný odkaz, který se Vás týká:

---- není požadavek ----

Kde nás najdeteSídlíme v budově společnosti K Mont Choceň, s.r.o. Navštivte stránky této naší sesterské společnosti na adrese: http://www.kmont.w3bdesign.cz/

Cesta k nám

Ve směru od Hradce Králové:
Po příjezdu I/35 do města přejedete jednokolejnou trať a pokračujete rovně cca 700 m dále. Jakmile po levé straně budete míjet Lidl, na křižovatce před nemocnicí odbočte doprava do ulice Vraclavská. Pokračujte dalších cca 300 mk trati se závory, kterou přejedete a po pravé straně se nachází budova K Mont Choceň, kde sídlíme. Přibližně 40 m za kolejemi odbočte doprava do našeho areálu.

Ve směru od Litomyšle:
Projeďte téměř celým městem. Až budete míjet autobusové nádraží po pravici na další křižovatce pokračujte rovně, ale hned poté u nemocnice se zařaďte do levého odbočovacího pruhu. Jste na križovatce před Lidlem a pokračujte tedy dále podle výše uvedeného popisu.