Projekční činnost

Category Archives: Stavby v plynárenství

Reko NTL Choceň – Ruská, II. etapa

(2015) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 426 m, včetně 31 ks přípojek.

Stavba navazuje na obnovu MS realizované v této ulici v roce 2013 a je řešena v naprosto stejném technickém duchu. Nespornou výhodou bylo jednak vhodné místo ukončení I.etapy a jednak využití zokruhování.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko NTL Choceň – Ruská, II. etapa

Investor: RWE GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 7,6 mil. Kč.

Rok: 2015

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Martin Michl a technik realizace stavby Jan Jiran RWE Distribuční služby, s.r.o. v zastoupení RWE GasNet, s.r.o.

Reko NTL Vysoké Mýto – Prokopa Velikého

(2015) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynovodních přípojek v délce 500 m, včetně 28 ks přípojek

O patnáct let dříve časté úniky donutili vlastníka plynárenského zařízení opravit několik přípojek. Rekonstrukce plynovodu a zbytku přípojek čekala na vhodný okamžik při postupu obnovy místní sítě v této části města. Stavba byla etatizována nejen z důvodu technologického postupu, ale zejména z důvodu dopravně regulačního opatření, neboť ulice Prokopa Velikého je pro místní sídliště důležitou tepnou. Komplikací byl pozdější zásah silničního správního úřadu do této úpravy schválené dopravním inspektorátem..

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko NTL Vysoké Mýto - Prokopa Velikého

Investor: RWE GasNet, s.r.o.

Stupeň: DSP v podrobnostech pro realizaci (projekt 2012)

Investiční náklady: 4,2 mil. Kč.

Rok: 2015

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Jiří Knaur a technik realizace stavby Jan Jiran RWE Distribuční služby, s.r.o. v zastoupení RWE GasNet, s.r.o.

 

Reko STL, NTL Choceň – Revoluční

(2015) Rekonstrukce NTL plynovodu a přepojení plynových přípojek na STL distribuční část v délce 335 m, včetně 13 ks přípojek.

Pokračování obnovy sítě v Chocni - místní část Spořiov.V rámci této stavby jsou odběratelé přepojovány na stávající STL plynovod a současně je vyměněno potrubí NTL plynovodu i za vyšší dimenzi. Tento postup má význam ve stabilizaci tlakových poměrů v místní síti lokality.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko STL, NTL Choceň – Revoluční

Investor: RWE GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 3,5 mil. Kč.

Rok: 2015

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Martin Michl a technik realizace stavby Jan Jiran RWE Distribuční služby, s.r.o. v zastoupení RWE GasNet, s.r.o.

 

Reko MS Sopotnice

Přeložka STL plynovodu v délce 30 m.

Při plošné plynofikaci na konci devadesátých let byl při změně trasování plynovodu proti původnímu projektu uložen plynovod do nepovolené vzdálenosti od základů rodinného domku. To způsobilo pravděpodobně v kombinaci s nevhodným podložím pohyb základů. Přeložka byla provázena dohodou o náhradách škody, novým majetkovým vypořádáním stavby energetického zařízení a předcházela následnou sanaci základů. Projekt též podrobně dokumentoval stávající stav s určením příčin a předepisoval užití moderního polyetylenu opláštěného pod značkou RC+ (tzv. resistance crack).

 

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Sopotnice

Investor: RWE GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 0,3 mil. Kč.

Rok: 2015

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Martin Michl RWE Distribuční služby, s.r.o. v zastoupení RWE GasNet, s.r.o.

Reko MS Vysoké Mýto – Generála Závady + 1, 1.etapa

(2015) Rekonstrukce NTL plynovodu v délce 70 m

Vzhledem k rostoucím nejistotám o technickém stavu plynovodu pod frekventovanou komunikací I/35 bylo nezbytné rozdělit původní stavbu na dvě etapy a první – s řízeným protlakem pod komunikací I. třídy. realizovat ve velmi krátké době. Pod komunikací byla vtláčena ochranná trubku PE d 315. Velký význam stavby byl ve stabilizaci tlakových poměrů v síti NTL ve městě související s celkovým plánem obnovy. Odhalená překážka před finálním propojem byla projekčně dořešena shybkou.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Vysoké Mýto – Generála Závady + 1, 1.etapa

Investor: RWE GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 1,0 mil. Kč.

Rok: 2015

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Žaneta Jelenová RWE Distribuční služby, s.r.o. v zastoupení RWE GasNet, s.r.o.

 

 

Pohádka Čertoviny

Naše firma je partnerem projektu filmového zpracování pohádky

Báli se herci pohádky Čertoviny čertů? To se dozvíte z videa ukrytého v odkazu loga klasické pohádky režiséra Zdeňka Trošky

Ke stažení spot „se Sarou Sandevou v roli Haničky

Kotlíková dotace

Zájemci o využití podpory z tzv. Kotlíkové dotace pro Pardubický kraj kontaktujte našeho energetického specialistu, tel.: 603 585 409, e-mail.: storozenko@vkcad.cz. Doporučujeme ve vzdálenosti řešeného objektu do 50 km od Vysokého Mýta nebo Litomyšle

O nás

Jsme projektanti liniových staveb, sítí technické infrastruktury a projektanti technického zařízení budov. Specializujeme se na projektování venkovních plynovodů, kanalizací, vodovodů a čistíren odpadních vod. Projektujeme vytápění budov, navrhujeme zdroje tepla pro vytápění i technologii, regulaci a hydraulické vyvážení soustav, ohřev a rozvody vody, vnitřní splaškovou i dešťovou kanalizaci. Také vyhodnocujeme budovy z hlediska jejich energetické náročnosti. Jsme z Vysokého Mýta a působíme po celé ČR, nejvíce ve Východních Čechách a na Moravě

Naše projekty

Správa webu

Webmaster: Jiří Storoženko
Projektant společnosti VK CAD s.r.o. Jiří Storoženko je v pozici webmastera řídí jejich obsahovou část.

Webtechnik: AJANDERA ltd.
Aleš Jandera je webtechnik společnosti AJANDERA ltd., tj. webmaster technické části webu. Zajišťuje vlastní chod aplikace webu. Jestliže webmaster dává stránkám duši, tak jejich tělo spravuje právě Aleš Jandera.

Vzkazy a odkazy

Možná jste byli telefonicky či prostřednictvím e-mailu vyzváni ke stažení dat. Níže si vyberte příslušný odkaz, který se Vás týká:

---- není požadavek ----

Kde nás najdeteSídlíme v budově společnosti K Mont Choceň, s.r.o. Navštivte stránky této naší sesterské společnosti na adrese: http://www.kmont.w3bdesign.cz/

Cesta k nám

Ve směru od Hradce Králové:
Po příjezdu I/35 do města přejedete jednokolejnou trať a pokračujete rovně cca 700 m dále. Jakmile po levé straně budete míjet Lidl, na křižovatce před nemocnicí odbočte doprava do ulice Vraclavská. Pokračujte dalších cca 300 mk trati se závory, kterou přejedete a po pravé straně se nachází budova K Mont Choceň, kde sídlíme. Přibližně 40 m za kolejemi odbočte doprava do našeho areálu.

Ve směru od Litomyšle:
Projeďte téměř celým městem. Až budete míjet autobusové nádraží po pravici na další křižovatce pokračujte rovně, ale hned poté u nemocnice se zařaďte do levého odbočovacího pruhu. Jste na križovatce před Lidlem a pokračujte tedy dále podle výše uvedeného popisu.