(2012) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 430 m, včetně 32 ks přípojek.

Původně téměř rutinní projekční příprava oprav NTL plynovodu drtivě narazila na dřívější koordinační nedostatek, způsobený typickými administrativními úkony omezujícími kvalitu příprav podobných záměrů a jistě i časovou tísní při čerpání dotací. V minulosti provedené přeložení plynovodu pod vodním tokem spojené s oprav mostku bylo totiž provedeno bez logické návaznosti na budoucí obnovu sítě. Projekt se proto musel vypořádat nejen se stísněními podmínkami pro provedení propojů (tj. včetně balonování, by-passů s vytvořením specielního harmonogramu práce), ale též s vleklým projednáním stavby se správcem toku. Část odběratelů byla podle plánu přepojena na stávající STL plynovod.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: RMS NTL Svitavy - ul. Slunečná

Investor: VČP Net, s.ro.

Stupeň: spojené DUR, DSP a DPS

Investiční náklady: 3,8 mil. Kč.

Rok: 2012

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Jiří Knaur v zastoupení VČP Net, s.r.o.