Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 415 m, včetně 29 ks přípojek.

Výměna ocelového potrubí NTL plynovodu a přípojek s vymístěním hlavních uzávěrů OPZ do oplocení. S ohledem na dopravně regulační opatření při výstavbě navrženy 4 etapy s využitím zokruhování sítě. Díky nasazení dostatečné pracovní síly zhotovitele se podařilo akci realizovat dokonce v pouhých dvou etapách.

 

 

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: RMS NTL Svitavy - ul. Chelčického

Investor: VČP Net, s.ro.

Stupeň: spojené DUR, DSP a DPS

Investiční náklady: 5,9 mil. Kč.

Rok: 2009

Kontaktní osoba na  investora: Jitka Pavláková - technik přípravy staveb VČP Net, s.r.o.