(2015) Rekonstrukce NTL plynovodu a přepojení plynových přípojek na STL distribuční část v délce 335 m, včetně 13 ks přípojek.

Pokračování obnovy sítě v Chocni - místní část Spořiov.V rámci této stavby jsou odběratelé přepojovány na stávající STL plynovod a současně je vyměněno potrubí NTL plynovodu i za vyšší dimenzi. Tento postup má význam ve stabilizaci tlakových poměrů v místní síti lokality.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko STL, NTL Choceň – Revoluční

Investor: RWE GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 3,5 mil. Kč.

Rok: 2015

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Martin Michl a technik realizace stavby Jan Jiran RWE Distribuční služby, s.r.o. v zastoupení RWE GasNet, s.r.o.