(2015) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 426 m, včetně 31 ks přípojek.

Stavba navazuje na obnovu MS realizované v této ulici v roce 2013 a je řešena v naprosto stejném technickém duchu. Nespornou výhodou bylo jednak vhodné místo ukončení I.etapy a jednak využití zokruhování.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko NTL Choceň – Ruská, II. etapa

Investor: RWE GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 7,6 mil. Kč.

Rok: 2015

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Martin Michl a technik realizace stavby Jan Jiran RWE Distribuční služby, s.r.o. v zastoupení RWE GasNet, s.r.o.