Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 480 m, včetně 20 ks přípojek

Stavba zajímavá nejen technologickým postupem, ale i vypořádáním. Přitom úsek plynovodu na soukromých pozemcích byl přeložen na veřejnou část. Hlavní část stavby ovšem znamenala kompletní rekonstrukci chodníků požadovanou vlastníkem veřejného prostranství. Se zvýšenými nároky správců komunikací ještě téhož roku na půdě vlastníka plynárenského zařízení registrujeme položení otázky nad smyslem plošných obnov veřejných prostranství z prostředků vlastníka plynárenské společnosti. Smyslem projektu je v takových případech získat za tyto investice jiné výhody jako například technologické či na rovině majetkoprávního vypořádání. Město Vysoké Mýto ovšem od projektanta sklidilo otevřenou kritiku za navrženou výši poplatků za zábor, které označil za nesolidní přístup k ochotě vlastníka PZ příkladně dotčené povrchy opravit.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Vysoké Mýto – Roháčova

Investor: VČP Net, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 4,0 mil. Kč.

Rok: 2013

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Jiří Knaur v zastoupení VČP Net, s.r.o.